1. Кръв (Sangue)

Течна съединителна тъкан, която циркулира в сърдечно-съдовата система в резултат на сърдечните съкращения.

 • 7-9% от телесното тегло (80 ml/kg)
  • Мъже – 5-6 л
  • Жени – 4-5 л


2. Функции на кръвта

 • Защитна – чрез белите кръвни, които поглъщат и разрушават чуждите микроорганизми и осъществяват имунни реакции.
 • Регулиране на алкално-киселинното равновесие и телесната температура.
 • Транспортна – хранителни вещества, хормони, кислород и въглероден диоксид, отпадни продукти от обмяната.
 • Участва в процесите на кръвосъсирване посредством съдържащите се в нея съсирващи фактори.
 • Регулиране на състава и обема на телесните течности.


3. Състав на кръвта

Кръвта е изградена от течна плазма и формени елементи:

 • червените кръвни клетки – еритроцити
 • белите кръвни клетки – левкоцити
 • кръвни плочици – тромбоцити


4. Физични характеристики на кръвта

 • Сравнително по-трудно течлива – вискозитет 3,5 – 5,5 centipoise (cP) (на водата 1,0 cP)
 • Специфична гравитация – плътност 1065 kg/m3 (на водата – 1000 kg/m3)
 • Червен цвят (когато е окислена)
 • pH 7,35 – 7,45 (леко алкална)
 • Температура ~ 37 °C


5. Плазма

Течната компонента на кръвта

 • Вода – 90%
 • Протеини – 7%
  • albumin – определя осмотичното налягане (привлича водата)
  • globulins:
   • α (транспортна субстанция)
   • β, γ (функции в имунната система – антитела)
   • Ig, A, M, G, E и др.
  • fibrinogen – съсирване на кръвта (изисква активатори)
 • Електролити, аминокиселини, глюкоза, други хранителни вещества – 3%
 • Следи от други органични и неорганични субстанции


6. Еритроцити

 • Мъже – 4,1 – 6 million / µl
 • Жени – 3,9 – 5,5 million / µl
  • Когато тези стойности са под нормата – анемия
  • Когато тези стойности са над нормата – erythrocytosis, polycythemia (Ht > 65%)
 • Hematocrit (Ht) – процент от тоталния обем на кръвта, зает от еритроцитите (Er) (при жените – 42, при мъжете – 47)