I КРИТИЧЕН ПЕРИОД – МЕЖДУ 1 И 2 ГОДИНИ

Съвпада с възрастта между първата и втората година на детето, когато започва речевото развитие. В този период потребността на детето да общува е много силна. Много интензивно се развиват кодовите речеви зони, особено центърът на Брока. В този период могат да се получат много заболявания, които да доведат до изоставане в детското развитие.


II КРИТИЧЕН ПЕРИОД – МЕЖДУ 3 И 5-6 ГОДИНИ

Период на личностно изграждане на детето, характеризиращо се е прехода от ситуативна към контекстна реч. Това изисква много по-голяма координация в работата на отделните системи, особено когато липсва обсъжданият обект и детето се опира на минали представи за него или се налага да прогнозира бъдещи разсъждения.

В същото време, на 3-годишна възраст нервната система е все още слаба, недостатъчно координирана. Наблюдават се промени и в поведението на детето. Понякога децата стават неузнаваеми за родителите си. Често са упорити, негативни и своеволни. Децата са податливи на външни влияния. Може да бъде провокирано заекване от външни влияния – при това много лесно.

  • Мутизъм (от лат. mutus – мълчание) – активен или пасивен отказ от речево общуване при отсъствие на органични поражения на говорния апарат. Мутизмът може да се дължи на въздействие върху психиката от неочакван дразнител (страх, обида, конфликт, непосилна взискателност). Често причината е неправилно взаимодействие с детето, когато се игнорира неговата лична идентичност и индивидуалност. Мутизмът се появява по-често при срамежливи, плахи и физически слаби хора. Ако не е свързан с психично заболяване, се отстранява с психотерапевтични методи. Продължителната проява на мутизма може да доведе до задръжка в психическото развитие. Среща се и органично причинен мутизъм – акинетичен мутизъм. Увредата е в региона на т. нар. допълнително моторно поле на Пенфилд в челния дял на мозъка.
  • Еволюционно заекване – до него водят често високите изисквания към децата в тази възраст. Нарича се още несъщинско заекване. При него няма спазми. Около 4. година се получават физиологични итерации – повторения, които наподобяват заекване. Детето търси думата, която иска да каже.


III КРИТИЧЕН ПЕРИОД – МЕЖДУ 6 И 7 ГОДИНИ

Съвпада с периода за овладяване на писмената реч, която изисква голямо съсредоточаване на нервната система и е голям товар за нея. Ако прибавим и болните амбиции на родителите, става трагично.