1. Мускулна тъкан

 • Основна тъкан у животните и човека, притежаваща способността да се съкращава.
 • Според строежа и функциите си е три вида: напречнонабраздена (скелетна), сърцева (сърдечна) гладка.

1.1. Напречнонабраздена (скелетна)

Основната структурна единица на скелетните мускули е напречнонабразденото мускулно влакно – миофибрата. Миофибрата е комплекс от много клетки с обща цитоплазма (саркоплазма) и множество ядра, разположени близо до клетъчната мембрана (сарколема). Цитоплазмата е богата на митохондрии и в нея се намират тънки влакънца – миофибрили, които се състоят от тъмни анизотропни и светли изотропни участъци. В средата на светлите участъци има тънка мембрана – телофрагма. Подобна ивица – мезофарма, има и в тъмните участъци. Сегментът между двете линии се нарича саркомер.

Напречнонабраздената тъкан:

 • изгражда скелетните мускули;
 • придвижва тялото в пространството.

1.2. Сърцева (сърдечна)

Миофибрите на сърдечната мускулатура образуват мрежа. Отделните клетки са съединени чрез т.нар. междинни дискове, които се образуват от уплътнения на лежащите една до друга клетъчни мембрани – дезмозоми, от плътно срастване между тях и от участъци на мембраните, в които се разклоняват миофибрилите. Така, чрез дисковете, отделните мускулни клетки се обединяват в комплекси, които осигуряват съкращаване на големи участъци от сърдечната мускулатура. Междинните дискове са с висока ензимна активност, следователно играят важна роля при предаване на възбуждението от клетка в клетка.

Ядрата и клетъчните органели на сърдечните мускулни клетки са разположени централно, докато миофибрилите заемат периферията на клетката.

Сърцевата тъкан:

 • изгражда сърцето;
 • е напречнонабраздена, близка по строеж до скелетната, с някои особености, обусловени от специфичната ѝ функция.

1.3. Гладка

Състои се от вретеновидни клетки, които са разположени плътно една до друга, имат елипсовидни ядра и съдържат малко количество цитоплазма (саркоплазма), в която се съдържат миофибрили и клетъчни органели. Около гладкомускулните клетки има мрежа от еластични и колагенни влакна и кръвоносни съдове.

Гладка тъкан:

 • изгражда стените на кухите вътрешни органи и кръвоносните съдове;
 • състои се от вретеновидни клетки.


2. Свойства на мускулната клетка

 • Възбудимост – да премине от състояние на покой в активно състояние под действие на стимули.
 • Проводимост – способността на клетката да предава възбуждението като нервен импулс по дължината си.
 • Съкратимост – способна да намалява дължината си, генерирайки теглеща сила.
 • Разтегливост – способна да се разтяга, когато я опъват.
 • Еластичност – способна да се връща до първоначалната си форма и дължина след прекратяване на разтягането.


3. Видове мускулна тъкан

 • Скелетна – волева
 • Гладка – неволева
 • Сърдечна – неволева