1. Нервна тъкан (Textus Nervosus)

 • изгражда централната и периферна нервна система
 • регулира функциите и активността на тялото
 • съставена от:
  • неврони – генерират, получават, преработват и предават импулси
  • глиоцити – помощна и протективна функция


2. Неврони – същинските нервни клетки

 • тяло
 • дендрити
 • аксон
 • миелинова обвивка
 • терминални бутони

Невроните се намират в сивото вещество на главния и гръбначния мозък и във възлите на периферните нерви. Притежават клетъчно тяло и различни на брой и по дължина израстъци. Цитоплазмата им съдържа обичайните клетъчни органели, както и множество рибозоми, които се натрупват под формата на зърна – Нислови гранулации. В цитоплазмата има и мрежа от тънки нишки – неврофибрили, които се състоят от неврофиламенти, изградени от белтъчни молекули и тръбици – невротубули.

Израстъците на нервната клетка се делят на къси и дълги:

 • Къси израстъци – дендрити – излизат на широка основа на клетката и се разклоняват дървообразно. Те имат същата структура, както и цитоплазмата на клетъчното ядро.
 • Дълги израстъци – невритиаксони, които не съдържат Нислови гранулации. Отделят тънки разклонения – колатерали, чрез които влизат в контакт със съседни нервни клетки.

В зависимост от броя на израстъците нервните клетки са: униполарни, биполарни, мултиполарни. При някои от тях израстъците са къси и се разклоняват близо до клетката (клетка тип Голджи), а при други разклоняването става далеч от клетъчното тяло (клетка тип Дайтерс).

Израстъците на невроните имат сложно устроени обвивки. Непосредствено върху клетъчната ципа заляга млечнобяла миелинова обвивка, която се състои от липиди и белтъчни молекули, подредени във вид на пластинки около цитоплазматичния израстък – аксон. На места миелиновата обвивка се прекъсва, а в някои участъци (прищъпвания на Ранвие) тя напълно липсва.

Около миелиновата обвивка има Шванова обвивка, чиито клетки имат клиален характер и отделят миелин. Такива миелинови влакна, обединени в снопове, изграждат бялото вещество на централната и периферната нервни системи.

Амиелинови нервни влакна – срещат се рядко; нямат миелинова обвивка, затова изглеждат сиви. Всички нервни влакна завършват с нервни окончания, чрез които се свързват с други нервни и рецепторни клетки, с мускулни влакна и жлези и с рецепторни клетки.