1. Раздробяване – Segmentatio

1.1. Деление

  • Пълно
  • Неравномерно
  • Асинхронно

Ембрионалното развитие на човека започва след оплождането на ovum – женската полова клетка, от spermium – мъжкия сперматозоид. Половите клетки се образуват в съответните полови жлези, където прекарват период на узряване и оформяне.

  • Сперматозоид – главичка, шийка и опашка. В главичката е разположено ядро с намалени наполовина (на брой) хромозоми. Опашката извършва спираловидни движения, чрез които половата клетка се придвижва активно.
  • Яйцеклетка – голяма клетка със значителни хранителни запаси в цитоплазмата и с ядро с намалени наполовина (на брой) хромозони.

При оплождането настъпва сливане на мъжката с женската полови клетки, при което се получава т.нар. зигота. Зиготата започва бързо да се дели – образува кълбо от клетки – морула. Новообразуваните клетки се изтеглят към периферията и по-късно оформят мехурчесто образувание – бластула. Един участък от стената на мехурчето се вгъва – получава се гаструла. Тя се състои от два пласта зародишни клетки:

  • Вътрешен – ендодерма
  • Външен – ектодерма

По-късно между тях се образува трети зародишен пласт – мезодерма.

30 часа след оплождането2 клетки в зиготата
40-50 часа след оплождането4 клетки в зиготата
60 часа след оплождането8 клетки в зиготата
96 часа след опложданетоМорула
4-5. ден след опложданетоРанен бластоцит (бластула)
5-6. ден след опложданетоКъсен бластоцит – 107 клетки (гаструла)


2. Ембрионален период

  • 5 седмици (от началото на 4. до края на 8. седмица – 22-54 ден)
  • Диференциране на зародишевите слоеве и формиране на органи – хистогенеза и органогенеза
  • Формиране на плацента, пъпна връв и екстраембрионалните мембрани (околоплодни обвивки)

Бластем – процес на сливане на клетките в групи или пластове

Осеви органи – tuba neuralis, notochorda и първично черво

В този етап започва диференцирането на тъканите, от които се изграждат отделните органи.

От ектодермата се развиват: епидермисът на кожата и неговите производни, нервната тъкан и сетивните органи.

От ендодермата произхождат: епителната тъкан, покриваща стените на кухите вътрешни органи, голяма част от жлезите.

От мезодермата се развиват: скелетните мускули, костната система, кръвоносната система, лимфната система.

Алантоис – извън зародишна обвивка, представляваща тясна тръбичка, израснала от задния край на първичното черво. Алантоисът се притиска от амниона и заедно с атрофиралата жълтъчна торбичка се включва в зачатъка на пъпната връв.

Амнион – най-вътрешната обвивка от извънзародишните обвивки. Кухината на амниотичния сак е изпълнена с течност (околоплодните води), която е среда за нормалното развитие на зародишите.