1. Напречнонабраздена сърдечна мускулна тъкан (Textus muscularis striatus cardiacus)

Сърдечната мускулна тъкан има три вида кардиомиоцити:

 • Съкратителни:
  • удължена форма
  • краищата им се разделят на две – вметнати дискове
  • овално ядрото, централно разположено
 • Проводящи:
  • влакна на Пуркиние – видоизменени кардиомиоцити
  • по-големи и светли зони – гликоген
 • Секреторни:
  • предсърдни гранули 02 полипептидни хормона: atrial natriuretic factor (ANF) и brain natriuretic factor (BNF) – диуретици, повлияващи екскрецията на натрий

Напречнонабраздената сърдечна мускулна тъкан не притежава регенеративни възможности!


Секреторни кардиомиоцити – натрийуретичен фактор:

 • понижава кръвното налягане
 • намалява обема на кръвта
 • предизвиква вазодилатация


2. Гладка мускулна тъкан (Textus muscularis nonstriatus)

Гладката мускулна тъкан:

 • регулира обема на някои тръбести структури
 • перисталтични движения в стомашно-чревния тракт
 • устройство:
  • миоцити с вретеновидна форма
  • централно разположено удължено ядро
  • при съкращение ядрото се нагъва
  • актиновите и миозинови нишки са заловени с единия си край за клетъчната мембрана и са разположени косо на дължината на клетката при съкращение им се променя формата на цялата клетка