1. Компоненти, важни за мускулното съкращение

 • съкратителни белтъци – актин, миозин, интермедиерни влакна;
 • митохондрии;
 • миоглобин – глобуларен белтък (мускулен хемоглобин), който свързва кислорода, подобно на хемоглобина (до 14% от общия кислород в организма);
 • гликоген – енергиен резерв, който при физическо натоварване се разгражда до глюкоза;
 • неорганични съставки – Ca2+, K+, Mg2+.

МУСКУЛНИ ВЛАКНА = МУСКУЛНИ КЛЕТКИ!!!


2. Контрактилен апарата

 • контрактилни единици – саркомери;
 • организирани в серии – миофибрили;
 • миофиламенти:
  • Actin (тънки)
   • тропонин – комплекс
   • тропомиозин
  • Myosin (дебели);
 • издавания от всеки миозин – миозинови мостчета.


3. Контрактилен апарат: Формиране на напречни мостчета и движение

 • Формиране на напречни мостчета:
  • активиране на моторните нерви;
  • главите на миозина временно се прикрепват към актина.
 • Движения в напречните мостчета:
  • съкращаване на саркомера.