За учителската душа

Това, което е необходимо да се промени в образователната система, е учителската душа!

проф. Георги Лозанов