Развитие на общата моторика от 0 до 6 години

0-6 месеца: Детето:

 • Се завърта (от корем по гръб и от гръб по корем).
 • Сяда с помощ, а след това и самостоятелно.

6-12 месеца: Детето:

 • Пълзи напред с коремчето си.
 • Пълзи на ръце и колене.
 • Променя позициите си: седнало положение, на 4 крака, легнало по корем.
 • Избутва се до изправено положение.
 • Търкаля топка, имитирайки възрастния.
 • Ходи, държейки се за мебелите.

18 месеца: Детето:

 • Седи, пълзи, върви.
 • Широка походка, но вървенето и бягането са по-стабилни.
 • Бута топка (не я рита).

2 години: Детето:

 • Върви гладко и стабилно.
 • Може да държи топка, докато върви.
 • Започва да бяга.
 • Изкачва и слиза по стълби с помощ.
 • Взима играчки от пода без да пада.
 • Катери се по мебелите и слиза от тях.

3 години: Детето:

 • Имитира стоене на един крак.
 • Катери стълби и играе на тях.
 • Кара триколка.
 • Имитира прости двустранни движения на крайниците.
 • Хваща се, използвайки тялото си.
 • Скача с двата крака едновременно.
 • Може да ходи на пръсти.

4 години: Детето:

 • Може да скача на един крак.
 • Скача на два крака едновременно.
 • Бяга около препятствия.
 • Хвърля топка през рамо.
 • Хваща топка, която е била хвърлена.
 • Рита топка напред.
 • Скача над определен обект и се приземява с два крака едновременно.

5 години: Детето:

 • Хваща малка топка, като използва само ръцете си.
 • Виси на лост за поне 5 секунди.
 • Имитира скачане на въже.
 • Може да се качва по стълби, докато държи предмет.
 • Пристъпва напред с крак от същата страна като ръката, която движи.

6 години: Детето:

 • Може да скача на въже.
 • Може да скача от 2 метра.
 • Може балансирано да се движи по греда.
 • Има усъвършенствани умения за скачане.
 • Има усъвършенствани умения за хвърляне и скачане.